Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo. Seneca     English version



LMS UNIFOR

Blind Friendly Web

Mgr. Petra Tomalová

funkce: doktorandka
tel: 585 635 320
e-mail: tomalova.petra@seznam.cz
Číslo dveří: 302b

Vědecko-výzkumné zaměření:

Sociální služby. Dramaterapie.

Informace pro studenty

Anotace předmětů letního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
USS/NUSL CVIČENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY formát doc
USS/USP2 CVIČENÍ ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 2 formát doc














Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Ústav speciálněpedagogických studií
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 302 fax.: (+420) 585 231 400, e-mail: eva.souralova@centrum.cz
Licence: Attribution-Noncommercial 2.0 Generic a Attribution-Share Alike 2.0 Generic

aktualizované: 23. 04. 2024